انجمن

ورود

کمیسیون های تخصصی انجمن

انجمن دارای 9 کمیسیون تخصصی است که عناوین و سرپرستان آن بشرح زیر است :

1- کمیسیون شعب و عضویت : دکتر حمید دیهیم
2- کمیسیون بررسی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و کتب درسی : دکتر لطفعلی بخشی
3- کمیسیون امور پژوهشی : دکترعلی دینی ترکمانی
4- کمیسیون سمینار و سخنرانی : دکتر علی محمودی دیزجی
5- کمیسیون انتشارات : دکتر مسعود زاهدی اول
6- کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل : دکتر پیمان مولوی
7- کمیسیون مشاوره اقتصادی : دکتر ابوطالب مهندس
8- کمیسیون امور مالی : دکتر مسعود زاهدی اول
9- کمیسیون امور بانکی : دکتر علی سعدوندی

علاقمندان به فعالیت در کمیسیون ها لطفا با دفتر انجمن تماس بگیرند و یا از طریق پست الکترونیکی انجمن آمادگی خود را اعلام نمایند.
در صورتی که اعضای انجمن مایل به تشکیل کمیسیون جدید و فعالیت در آن باشند لطفا پیشنهاد خود را از طریق پست الکترونیک به انجمن ارسال فرمایند.

mail@iea.org.ir