انجمن

ورود

در سال 1350 با همت جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران هسته اولیه تشکیل انجمن شکل گرفت. سپس با شرکت اساتید سایر دانشگاهها، نفرات اولیه گرد هم آمدند که فعالیت های آنان منجر به تهیه اساسنامه و تشکیل انجمن اقتصاد دانان ایران در سال 1351 شد که تحت شمار ه 1425 اساسنامه آن در سازمان ثبت شرکتها ثبت گردید.

از اهداف انجمن که در اساسنامه ذکر شده است می توان به موارد زیراشاره کرد:
به منظور بالا بردن و گسترش دانش اقتصاد، بهبود کیفیت آموزش علوم اقتصادی، توسعه ی تحقیقات اقتصادی و کمک علمی به حل مسائل اقتصادی کشور، انجمن اقتصاددانان ایران تشکیل می شود .
در راستای اهداف انجمن، از آن سال تاکنون تقریبا هر ماهه جلسات سخنرانی انجمن تشکیل گردیده که در آن اقتصاددانان و مقامات کشور درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور سخنرانی کرده اند.
علاوه بر  آن انجمن دارای کمیسیون های تخصصی می باشد که در آن کمیسیون ها اعضای انجمن گردهم آمده و مباحث تخصصی را دنبال می نمایند.
ایجاد شعبات انجمن که در اساسنامه پچیش بینی شده است از سال 1394 مورد توجه قرار گرفته و اولین شعبه انجمن در تبریز (شعبه شمالغرب) در سال 1394 افتتاح گردید و فعالیت های آن آغاز شد.
ایجاد شعبه در سایر استانها نیز در دستور کار قرار دارد.
انجمن از حمایت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برخوردار است و دفتر انجمن در یکی از ساختمانهای اتاق قرار دارد و سخنرانی های ماهانه انجمن نیز در محل اتاق واقع در خیابان طالقانی برگزار می گردد. 

تحلیل های اقتصادی

سخنرانی دکتر کیارسی

سخنرانی دکتر کیارسی با توجه بحث‌ها و تبادل نظری که طی مدت طولانی در باشگاه اقتصاددانان ایران شده، یک اجماع روی روش کنترل تورم مطابق با ادبیات علمی دنیا و

اطلاعات بیشتر »