انجمن

ورود

درباره انجمن

در سال ۱۳۵۰ با همت جمعی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران هسته اولیه تشکیل انجمن شکل گرفت. سپس با شرکت اساتید سایر دانشگاهها، نفرات اولیه گرد هم آمدند که فعالیت های آنان منجر به تهیه اساسنامه و تشکیل انجمن اقتصاد دانان ایران در سال ۱۳۵۱ شد که تحت شمار ه ۱۴۲۵ اساسنامه آن در سازمان ثبت شرکتها ثبت گردید.

از اهداف انجمن که در اساسنامه ذکر شده است می توان به موارد زیراشاره کرد:
به منظور بالا بردن و گسترش دانش اقتصاد، بهبود کیفیت آموزش علوم اقتصادی، توسعه ی تحقیقات اقتصادی و کمک علمی به حل مسائل اقتصادی کشور، انجمن اقتصاددانان ایران تشکیل می شود .
در راستای اهداف انجمن، از آن سال تاکنون تقریبا هر ماهه جلسات سخنرانی انجمن تشکیل گردیده که در آن اقتصاددانان و مقامات کشور درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور سخنرانی کرده اند.
علاوه بر  آن انجمن دارای کمیسیون های تخصصی می باشد که در آن کمیسیون ها اعضای انجمن گردهم آمده و مباحث تخصصی را دنبال می نمایند.
ایجاد شعبات انجمن که در اساسنامه پچیش بینی شده است از سال ۱۳۹۴ مورد توجه قرار گرفته و اولین شعبه انجمن در تبریز (شعبه شمالغرب) در سال ۱۳۹۴ افتتاح گردید و فعالیت های آن آغاز شد.
ایجاد شعبه در سایر استانها نیز در دستور کار قرار دارد.
انجمن از حمایت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برخوردار است و دفتر انجمن در یکی از ساختمانهای اتاق قرار دارد و سخنرانی های ماهانه انجمن نیز در محل اتاق واقع در خیابان طالقانی برگزار می گردد. 

روسای انجمن از ابتدا

دکتر منوچهر فرهنگ

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۸۸

دکتر حسین پیرنیا

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۱ تا سال۱۳۵۱

دکتر باقر قدیری اصلی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۸۹

دکتر علی رشیدی

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳

دکتر حمید دیهیم

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از سال ۱۳۹۳ تا آذرماه سال ۱۴۰۰

دکتر یعقوب اندایش

عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز از آذر ۱۴۰۰ تا کنون

اعضای هیات اجرایی ۱۴۰۲-۱۴۰۰

دکتر یعقوب اندایش
(رئیس)

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر فرشاد پرویزیان
(نایب رئیس)

فعال رسانه ای

دکتر جعفر خیرخواهان
(دبیر انجمن)

پژوهشگر اقتصاد

دکتر محمود اولاد
(خزانه دار)

پژوهشگر اقتصاد

دکتر زهرا کریمی
(عضو)

دانشگاه مازندران

دکتر قدرت الله امام وردی
(عضو)

دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر حجت الله میرزایی
(عضو)

دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات اجرایی
(بازرس)

مرکز پژوهشهای بازرگانی

اعضای هیات اجرایی ۹۹-۹۷

دکتر حمید دیهیم
(رئیس)

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر لطفعلی بخشی
(نایب رئیس)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر پیمان مولوی
(دبیر انجمن)

مدیر موسسه مشاوره سرمایه گذاری مولوی

دکتر مسعود زاهدی اول
(خزانه دار)

فعال بخش خصوصی

علی دینی ترکمانی
(عضو)

استادیار موسسه پژوهشهای بازرگانی

دکتر بهروز هادی زنوز
(عضو)

دانشیار دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی

ایمان فرجام نیا
(عضو)

دکتر محمدباقر صدری
(بازرس انجمن)

فعال بخش خصوصی

اعضای هیات اجرایی ۹۶-۹۴

دکتر حمید دیهیم
(رئیس)

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر لطفعلی بخشی
(نایب رئیس)

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر علی محمودی دیزجی
(دبیر)

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر مسعود زاهدی اول
(خزانه دار)

فعال بخش خصوصی

دکتر ابوطالب مهندس
(عضو)

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

دکتر وحید شقاقی شهری
(عضو)

دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر رضا امین فر
(عضو)

فعال بخش خصوصی

دکتر محمدباقر صدری
(بازرس انجمن)

فعال بخش خصوصی