انجمن

ورود

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

دنیای اقتصاد:هیات مدیره انجمن اقتصاد ایران با شماره ثبت ۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۴۶۲۷ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) را منتشر کرد.

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن اقتصاد ایران که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴ به نشانی تهران- خیابان مفتح جنوبی – کوچه افشار – پلاک ۸-طبقه اول ، واحد 1 تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ هیات مدیره
  2. قرائت گزارش بازرس در خصوص صورت های مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲
  3. قرائت گزارش خزانه دار در خصوص صورت های مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲
  4. تصویب ترازنامه ، صورت دریافتی ها و هزینه ها منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۲
  5. تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ انجمن
  6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  7. تعیین میزان حق عضویت