انجمن

ورود

دسته بندی : یادداشت های روز

یادداشت های روز

عوامل تعیین کننده دولت توسعه ای در برابر دولت غارتگر

دولت‌های واقعی که توسط دولتمردانی در دنیای واقعی مدیریت می‌شوند ترکیبی از این دو رویکرد را در خود دارند. بنابراین، سؤال اصلی این خواهد بود که از نظر میزان تمایل به سمت توسعه‌ای و یا غارتگری، چه متغیرهایی بر این ترکیب تأثیرگذارند؟ به طور خاص می‌توان گفت که اگر دولتمردان

اطلاعات بیشتر »
یادداشت های روز

رانت و رانت‌خواری به زبان ساده

صنعتگران و بازرگاناني كه در شهر بخارا در مسير جاده ابريشم فعالیت می‌کردند مرتب به رونق و ثروت این شهر می‌افزودند. اما در سال ۱۲۲۰ میلادی، دروازه‌هاي اين شهر به روي يكي از قدرتمندترين سپاهيان گسیل شده از سوي چنگيزخان مغول گشوده شد. مهاجمان به جاي نرمي و ملايمت، ثروت

اطلاعات بیشتر »